Możliwości

Obok krzepnącego pomysłu, zapału i osób zaangażowanych (czyli nas) szansę na powodzenie przedsięwzięcia zwiększa zaplecze organizacyjne - czyli stowarzyszenie, które od kilkunastu lat korzysta z dotacji publicznych, dobrze wypada podczas kontroli, a przez to jest wiarygodne dla sponsorów, donatorów i darczyńców.

Duże znaczenie ma również fakt, że projekt wpisuje się w dzisiejszy trend do poszukiwania rozwiązań prozdrowotnych, ekologicznych i przyjaznych środowisku.

Mocną stroną pomysłu jest także nasza wiedza i doświadczenie, pozwalające zrozumieć potrzeby osób, do których się zwracamy, a więc: 1) chore dzieci i ich rodziny oraz dzieci i młodzież na różnych etapach rozwoju; 2) osoby uwikłane w nałogi i problemy natury psychologiczno-duchowej; 3) osoby chcące służyć innym (wolontariat).
 

Bariery

Przedsięwzięcie w zamyśle będzie się w przyszłości samofinansować z  darowizn, dotacji, wpływów z 1% i opłat części osób korzystających z oferty ośrodka. Podstawową barierą jest brak ziemi i środków finansowych na założenie gospodarstwa (modernizacja lub postawienie budynków, założenie ogrodów itp.) oraz jego prowadzenie w początkowym okresie rozruchowym.

Szukając dróg skutecznego pokonania tych barier warte rozważenia wydają się takie pomysły, jak:

- pozyskanie darczyńcy ziemi;

- najem lub użytkowanie wieczyste od instytucji (Kościół, Lasy Państwowe, zasoby gminy czy wojewódzkie, nieruchomości Skarbu Państwa) lub osoby prywatnej;

- pozyskanie sponsora strategicznego;

- osoby tworzące wspólnotę życia mogą także pracować (przynajmniej w okresie przejściowym) w nieodległym Wrocławiu.