Ośrodek w założeniach ma być:

  • miejscem wypoczynku,
  • miejscem oferującym wsparcie psychologiczne i edukacyjne oraz
  • miejscem wsparcia duchowego.

W pełnieniu funkcji miejsca wypoczynku pomagać będą:
- przebywanie na łonie natury;
- terapeutyczny wpływ kontaktu ze zwierzętami;
- satysfakcja płynąca z lekkich prac ogrodniczych (hortiterapia);
- nieobciążające zajęcia ruchowe;
- zajęcia warsztatowe, artystyczne;
- ścieżka zdrowia w pobliskim lesie;
- wycieczki po okolicy (piesze, rowerowe, wozem konnym);
- inne (w zależności od walorów konkretnego miejsca).

Wsparcie psychologiczne i edukacyjne obejmować będzie takie działania, jak:
- opieka psychoonkologiczna;
- grupy wsparcia;
- warsztaty dotyczące podnoszenia jakości życia w trakcie choroby;
- warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie;
- warsztaty dot. zdrowego odżywiania itp.

Wsparcie duchowe odbywać się będzie poprzez:
- dostęp do kaplicy na terenie ośrodka;

- możliwość korzystania z biblioteki;
- udział w modlitwie porannej i wieczornej;
- opiekę duchową kapłana;

- działania rekolekcyjne itp.

Z funkcją wypoczynkową ośrodka wiąże się też komfort zapewniany przez część mieszkalną. Bazę noclegowo-socjalną stanowić będą budynki zapewniające zdrowy mikroklimat, wykonane w możliwie dużej części z naturalnych materiałów (glina, drewno, słoma, naturalny kamień itp.) – lub wykończone z użyciem naturalnych technologii (tynk gliniany, farba naturalna itp.).

Z racji, że ośrodek dedykowany będzie docelowo w pierwszej kolejności osobom w trakcie lub po leczeniu onkologicznym oraz ich bliskim – musi mieć charakter kameralny. Leczący się mają zwykle niską odporność (efekt chemioterapii) i unikać muszą skupisk ludzkich jako źródeł  potencjalnej infekcji. Dlatego dla nich dedykowane będzie kilka samodzielnych mieszkań w oddzielnych budynkach, które przewidujemy wybudować w drugim etapie (4-6 modułów dla 10-20 osób). 

Działalność ośrodka będzie się mieściła w obszarze rolnictwa społecznie zaangażowanego, głównie poprzez pełnienie funkcji gospodarstwa terapeutycznego (hortiterapia, terapia integracji sensorycznej, zooterapia, rehabilitacja, opieka duszpasterska itp.).

Służebność gospodarstwa będzie adresowana przede wszystkim do osób zmagających się z chorobą i ich rodzin (gospodarstwo opiekuńcze), także poprzez edukację i działalność pedagogiczną (pedagogika przygody, ogród dziecięcy z elementami ogrodu jordanowskiego).

 

Budynek główny

W budynku głównym mieścić się będzie:
- część noclegowa dla ok. 20 osób;
- kuchnia i  jadalnia;
- pomieszczenie świetlicowo-konferencyjne (wykorzystywane jako sala spotkań grupowych);
- sala rehabilitacyjna;
- kaplica;
- biblioteka;
- mieszkanie służbowe;
- pomieszczenie biurowe;
- sala zbiorcza na noclegi grupowe dla wolontariatu.
Dopuszczamy wielofunkcyjność części pomieszczeń,  z zastosowaniem rozsuwanych ścian, rolet itp. Szacujemy łączną powierzchnię budynku głównego na ok. 420 m2. Przewidujemy ogrzewanie gazowe lub elektryczne (dla zminimalizowania zanieczyszczania powietrza) oraz awaryjnie drewnem (alternatywnie - na wypadek braku gazu lub prądu) spalanym w wydajnych, wysokosprawnych piecach. Zakładamy też korzystanie z proekologicznych rozwiązań energetycznych (energia słoneczna, wymienniki ciepła, pompy cieplne itp.) i systemów oczyszczania powietrza wewnątrz budynku (filtrowanie, kontrolowana wymiana powietrza pomiędzy budynkiem a oranżerią itp.)

 

„Eremy”
W drugim etapie tworzenia ośrodka przewidujemy budowę dodatkowo 4-6 niewielkich „eremów” –, oddzielnych budynków z indywidualnym mini-ogródkiem, dedykowanych dla chorych (o szczególnie niskiej odporności, wymagających izolacji) oraz ich opiekunów. Każdy z tych dodatkowych budynków byłby parterowy i zawierał podstawowe wyposażenie służące zaspokojeniu potrzeb bytowych (aneks kuchenny, sypialnia, pokój dzienny, łazienka). Eremy przewidywałyby zakwaterowanie niewielkiej liczby osób – chorego wraz z rodziną. Najmniejszy z „eremów” posadowiony byłby na uboczu i pełnił funkcję pustelni.

 

Część ogrodowa
Ważnym miejscem będzie ogród podzielony na kilka przenikających się części:

- ogród  „bez chemii” -  chodzi zarówno o jakość zdrowotną produktów, jak i o wykorzystywanie tego miejsca w terapii (bezpośredni kontakt dzieci z roślinami i ziemią w trakcie zabawy czy udziału w pracach pielęgnacyjnych). Część warzywno-owocowa prowadzona będzie w formie podniesionych grządek, które - wraz z uprawami szklarniowymi (przydomowa oranżeria w formie ogrodu zimowego) - będą stanowić bazę do prowadzenia całorocznych zajęć hortiterapii;

-  ogród sensoryczny, zapewniający stymulację wszystkich zmysłów jako ważny czynnik zarówno w terapii, jak i w wypoczynku na łonie przyrody;

- ogród dziecięcy - naturalne miejsce zabaw i rekreacji, z elementami ogrodu jordanowskiego;

- ogród zimowy – pomieszczenie szklarniowe przylegające do południowej ściany domu, umożliwiające zimowanie wielu roślin oraz będące miejscem zajęć terapii ogrodowej przy aurze pogodowej niesprzyjającej prowadzeniu zajęć na zewnątrz;

- struktury służące kontemplacyjnym spacerom i modlitwie: ogród różańcowy czy droga krzyżowa, opcjonalnie ogród biblijny;

- wydzielona samotnia zapewniająca zarówno intymność modlitewnej kontemplacji, jak i zapewniająca tzw. zdrową samotność.

Zarówno dom, jak i część ogrodowa już na etapie projektowania będą uwzględnić klarowną strefowość terytorialną i czasową, co umożliwi bezpieczną izolację dzieci najbardziej narażonych na infekcje z powodu niskiej odporności powodowanej leczeniem onkologicznym (miniogródki wokół „eremów” wydzielone układem roślin i architekturą ogrodową, różne pory korzystania z oranżerii, salki rehabilitacyjnej itd.).

 

Część gospodarcza
W drugim etapie budowy planujemy postawienie zagród dla zwierząt, których utrzymanie będzie uzasadnione zajęciami zooterapii. Chów zwierząt będzie miał też charakter użytkowy (jaja, mleko).